+90 212 803 61 72
© 2023 MELIKOGLU GROUP. Tüm Hakları Saklıdır.
Development by TECHSOFT

KVKK Aydınlatma Metni

MELİKOĞLU GAYRİMENKUL OTOMOTİV GIDA LTD.ŞTİ. MÜŞTERİLERİNİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Kişisel verilerimin sorumlusu kimdir?
Zincirlikuyu Vergi Dairesi’ne 6141422694 Vergi Numarası ile kayıtlı, Yahya Kemal Mah.Güzeldere Cad. Vera Rezadans B Blok No:6 İç Kapı No:7 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim MELİKOĞLU GAYRİMENKUL OTOMOTİV GIDA LTD.ŞTİ ve/veya grup şirketleri ve hissedarların sahip olduğu diğer şirketler (“Şirket”), kişisel verilerinizin sorumlusudur. Kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz.

2. Kişisel verilerim hangi amaç ile işleniyor?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet veya Şirketimizin ticari faaliyetlerine ve projelerine bağlı olarak farklılık arz edebilmekle beraber; Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan her türlü gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, tarafınızla yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, anketler görüşünüzün alınması promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri e-posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, tarafınızdan gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. İşlenen kişisel verilerimi başkalarına aktarıyor musunuz?
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişi ve kurumlara, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel verilerim hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işleniyor?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tüm kurumsal internet sitesi, e-posta, SMS, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar veya diğer yollarla ve benzeri vasıtalarla icra edilen teknik ve süreçsel yöntemler ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak; sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

5. Aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz.
Kanunun ‘’ilgili kişinin haklarını düzenleyen’’ 11. maddesi kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre talebiniz ve kişisel bilgilerinizi belirterek, info@dapyapi.com.tr adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirket Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

6. Verilerimi ne kadar süre ile saklayacaksınız?
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun’a uygun olarak, Şirketimiz kayıtlarında Kanun’a uygun sürelerle muhafaza edilecektir.

Yapılabilecek Değişiklikler
Şirketimiz, burada düzenlenen hususlarda her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.